La seva privacitat és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat s’explica quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i com les utilitzem. L’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les seves dades personals en aquest web. Els majors de tretze anys podran registrar-se a Arcos Refrigeracion Industrial, S.A.U com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

Menors d’edat

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals. En cap cas es recaptaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si és menor de tretze anys i ha accedit a aquest lloc web sense avisar els seus pares no ha de registrar-se com a usuari ni proveir cap mena d’informació personal.

Alguns principis que ha de conèixer

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari ha de saber que els seus drets estan garantits.
Ens hem esforçat a crear un espai segur i de confiança i per això volem compartir els nostres principis respecte a la seva privacitat:

Cal advertir que aquesta Política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun dels formularis on es recaptin dades de caràcter personal.

Regulacions legals a les quals s’acull Arcos Refrigeracion Industrial, S.A.U

Arcos Refrigeracion Industrial, S.A.U ha adequat aquest web a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD), complint igualment amb el Reglament (UE) 2016/679 de Parlament Europeu i de Consell de 27 dd’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les seves dades personals

A l’efecte del que preveu el Reglament general de protecció de dades abans citat, les dades personals que ens enviï a través dels formularis del web rebran el tractament de dades d’usuaris del web i subscriptors.
Per al tractament de dades dels nostres usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que estableix la legislació vigent.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a Arcos Refrigeracion Industrial, S.A.U procedeixen de:

Quins són els seus drets quan ens faciliti les seves dades?

Els drets de protecció de dades dels quals són titulars els interessats són:

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, a sol•licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Arcos Refrigeracion Industrial, S.A.Udeixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si consideren que el tractament de dades personals que els concerneix infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Quan un usuari es connecta a aquest web, per exemple, per a comentar una publicació, enviar un correu al titular, subscriure’s a algun butlletí de notícies, descarregar o sol•licitar algun material o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Arcos Refrigeracion Industrial, S.A.U. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal, com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i altres. En facilitar-nos aquesta informació, l’usuari dona el seu consentiment perquè sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Arcos Refrigeracion Industrial, S.A.U només com es descriu en l’Avís legal i en la present Política de privacitat.

A Arcos Refrigeracion Industrial, S.A.U hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent finalitat per a cada sistema de captura (formularis):

  1. Formulari de contacte:Sol·licitem les següents dades personals: nom, adreça electrònica i telèfon, per a respondre als requeriments dels usuaris de Arcos Refrigeracion Industrial, S.A.U. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per a respondre a la seva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que vostè pugui tenir relatives a la informació inclosa en el web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en el web, així com qualssevol altres consultes que puguem tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. L’informem que les dades que vostè ens faciliti estaran ubicades en servidors situats dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per a les quals tractem les seves dades personals:

Arcos Refrigeracion Industrial, S.A.U no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col•laboracions amb altres professionals o empreses, i aleshores es requerirà consentiment als usuaris, als quals s’informarà sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per a contactar o realitzar comentaris en el nostre web es requereix el consentiment amb aquesta Política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada també en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció. També la contractació de productes i serveis segons els termes i condicions que consten en la política comercial.

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, Arcos Refrigeracion Industrial, S.A.U comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Totes les utilitats ofertes per tercers són estrictament necessàries per al desenvolupament dels nostres serveis i han estat seleccionades atenent el compliment dels drets que preservem en aquest web.

Les següents empreses tindran accés a la informació personal necessària per a realitzar les seves funcions com a encarregades de tractament, però no podran utilitzar-la per a altres finalitats. A més, hauran de tractar la informació personal de conformitat amb la present Política de privacitat i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

Hosting: OVH, amb domicili al C/ Alcalá 21, 5a planta, 28014 Madrid, Espanya, tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis com a proveïdor de hosting.

Plataforma web: WordPress.org (, més informació a https://wordpress.org/ )tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de suport.

Facebook: Amb domicili als EUA. Tracta les dades amb la finalitat de mostrar anuncis publicitaris, ofertes, promocions i publicacions als nostres visitants, usuaris i clients. S’inclouen en aquest tipus de cookies serveis de tercers. En visitar la nostra pàgina, s’envien cookies procedents d’aquests serveis al seu navegador. Consulti més informació sobre els tipus de cookies que utiliza Facebook i com les utilitza.

Google Analytics: Un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual és a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, als Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en el seu ordinador, per a ajudar Cèntric a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de Cèntric (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units.

Dades de navegació

En navegar per Arcos Refrigeracion Industrial, S.A.U es poden recollir dades no identificables, que poden incloure adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per a identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives hi ha també les relacionades amb els seus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. El nostre web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

Utilitzem aquesta informació per a analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en conjunt.

Els seus drets en facilitar les seves dades personals

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Arcos Refrigeracion Industrial, S.A.U s’estan tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

Arcos Refrigeracion Industrial, S.A.U deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar els seus drets per correu electrònic a arcos@arcos.cat

Secret i seguretat de les dades

Arcos Refrigeracion Industrial, S.A.U es compromet en l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris, a respectar-ne la confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la seva finalitat, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adoptar totes les mesures per a evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Arcos Refrigeracion Industrial, S.A.U no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa d’Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a elles per part de tercers.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, vostè és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a Arcos Refrigeracion Industrial, S.A.U, a la qual exonera de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal i n’accepta i consent el tractament per part de Arcos Refrigeracion Industrial, S.A.U en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de privacitat.

Canvis a la Política de privacitat

Arcos Refrigeracion Industrial, S.A.U es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

Arcos Refrigeracion Industrial, S.A.U no realitza pràctiques de spam, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis del web l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Arcos Refrigeracion Industrial, S.A.U es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

© COPYRIGHT Arcos Refrigeracion Industrial, S.A.U.
2021. Tots els drets reservats.

Queda prohibit qualsevol acte d’explotació o utilització dels continguts d’aquest web sense l’autorització prèvia i per escrit dels seus legítims titulars. En concret, es prohibeix tot acte de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, total o parcial, de qualsevol element del web, molt especialment les fotografies, els gràfics, els espots, els fotogrames, les animacions, els textos i el seu codi font. Els titulars d’aquests drets es reserven les accions legalment oportunes per a rescabalar-se dels danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel•lectual sobre aquests continguts.

Ús de cookies

En Arcos Refrigeracion Industrial, S.A.U, a través de les cookies, emmagatzema informació que ens permetrà identificar el seu ordinador la propera vegada que ens visiti. La majoria dels navegadors d’Internet estan configurats per a acceptar aquestes cookies automàticament.

El tipus d’informació que recollim és específica per al seu ordinador i pot incloure l’adreça de protocol Internet (IP), la data i hora del seu accés al nostre lloc web. Recollim aquesta informació amb finalitats estadístiques. Pot configurar el seu navegador de manera que li notifiqui la recepció d’una cookie o negar-se a rebre-la. En tal cas haurà de tenir present que potser no pot utilitzar totes les possibilitats del nostre lloc web.

Podeu veure més detalls sobre la nostra política de cookies en els enllaços que pots trobar al peu de pàgina..